Zadanie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu kuchni w niewielkim pomieszczeniu. Po końcowym zatwierdzeniu projektu przez Inwestora przystąpiliśmy do działania. Na żywym organizmie można teraz porównać wizję stworzoną komputerowo do rzeczywistej realizacji. Zapraszam do obejrzenia!

Czytaj dalej