Kuchnia z projektem

Zadanie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu kuchni w niewielkim pomieszczeniu.

Po końcowym zatwierdzeniu projektu przez Inwestora przystąpiliśmy do działania.

Na żywym organizmie można teraz porównać wizję stworzoną komputerowo do rzeczywistej realizacji. Zapraszam do obejrzenia!